P1020132.JPG

Nepriklausomybės Minėjimas 2005

Tony Mažeikos kalba San Diego Lietuvių Bendruomenei

2005m. vasario 27 diena, Mission San Luis Rey, California

 
 

Nuoširdžiai dekoju rengejams už šia proga prabilti jums šiandiena minėdami Lietuvos Nepriklausomybes atstatymo Vasario 16tos proga bei antra atstatymą, tautos pergale, po penkiasdešimt metų po Sovietų ir Nacių invazijų, okupacijų ir nelegalų įjungimą į Sovietų Sajungą.

Ši diena yra testamentas ir tiems kurie aukojo savo gyvybės paskutinėse dienose pasipriešinimo kovoje prieš ginkluota Sovietinio režimo meginimo,  sužlugdyti Landsbergio valdomą atkurtą suvereninę valdžią. 

Bet kodel mes toli nuo Lietuvos susirenkame čia Pietineje Kalifornijoje švęsti šia šventę?  Jūs kurie mastote šios šventės prasmę ir tikslą, noriu paminėti kad esu trečios kartos Amerikos lietuvis. Mano amerikoniška pasamone ir “heritage” priverčia mane skatinti laisvę ir ištikimybę demokratiškiems principams. Prieš 40 metų organizavau 1965 metais Madison Square Gardens Pabaltiečių Žygį, Nių Yorko Pabaltiečių Eisena ir Žygį į Jungtines Tautas kurioje 14,000 lietuvių, latvių ir estų minios žygiavo protestuodami prieš 25 metų okupacijos ir rusifikacija Baltijos kraštuose. Organizavau su kitais pabaltičiais Baltų Laisves Lyga, Ban the Soviets from the LA Olympics, Koalicija Konstitucinems Teisems ryšium su OSI kova per pastaruosius metus.

 LIETUVA GEOPOLITINEJE PLOTMĖJE

Quo Vadis Lietuva? Kur Žengiame? Rusijos imperializmo gresmės šešelyje ir Islamo pasaulinio terroro kesinimai stumia pasaulį o kaip Lietuva turi išlaikyti savo suverinuma.

Šiuolaikiniai politiniai, geopolitiniai, socialiniai ir ekonominiai klausymai keičia pasaulio žemelapi ir neslepia pavojų.  

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymas dabar gyvuoja penktuoliktuosius metus. Lietuvos Valstybe kaip NATO narė turi modernesnė Kariuomėnė, dalyvauja kovoje prieš terorą paskirstydami dalį savo kariuomėnės kovoti Afghanistanė ir Irakė. Lietuvos Europos Unijos priklausymas garantuoja užtvirtintus rubežius bei glaudu ryšį su Europos econominius pajėgumus ir finansinius resursus dalinami savo nariams finansinius paremimus. Nauja generacija Lietuvoje per tuos penkioliktuosius metus užaugo nepažinę Lietuvos ilgą Sovietine okupaciją ir priespaudą. Čia dviprasmiškai blogai ir gerai: Jaunuomene praradę istorinį atmintį ir ateities pavojaus politine reikšmę gali nesuvokti gresmingų pavojų ateityje neturėdami tos okupacijos ir priespaudos patirties. Bet nepatirdami tų baisių dienų kurių mūsų tauta nugalejo, jaunimas auga be baimės ir be Sovietinio auklejimo.

 Dramatiški ir nedramatiški įvykiai reiškiasi. Lietuvos daugiapartijų Seimo vieno rūmo parliamentiška sistema operuoja savo uždarytame pasaulyje be jokios atsakomybės balsuojantiems piliečiams, anot „virtual world“. Nepastovi permaina keičiasi kasdien ar kas savaite.  Po rinkiminių resultatų, Seimas dabar sudarytas iš kairiūjų koalicijos valdžios su kombinacija dviejų pagrindinių partijų grupių: Tevynes/Konservatorių ir Liberalų Centro Tarybos ir opozicijos partijos mažuma ir dvi populiarių  partijų  dauguma. Antrarūšies mediokratiškumas ir blausi parliamentarine pasauliežiūra rodo systemos charakterį, kuriame vidinieji, menki ginčiai išpūsti ir padidinti iki absurdo. 

Šiuomet, Rusija gyliau isikimba į  savo imperialistines šaknys ir elgesį kol tęsia savo manyja stumdami kaimynus, Baltijos kraštus, Ukraina, Baltarusija ir pietines šalys. Išlaikyti Rusijos ir Sovietines mita, kad Vakarų kraštai istoriniai persekioja ši kraštą, Rusija pastoviai spaudžia Latvija ir Estija, turedami pretenzijas kad yra diskriminacija prieš rusų kolonistus ir jų įpedinius, reikalaudami jiems specialų statusą, tiems kurie gyvena tuose šalyse nuo Sovietmečio okupacijos, bet dabar skaitosi gyventojai laisvuose Baltijos kraštuose.  

Putino tikslas yra quid pro quo: pripažinimas Rusijos/Sovietinės istorijos revizija kuri įsteigia juridinį precedentą ir priimima tą faktą kad Pabaltijos kraštų įjungimas į Sovietų Sajungą 1941 metais buvo nepriverstas--- kuris yra MELAS --- del Latvijos ir Estijos rubežių normalizacija su Rusija. 

Rusija reikalauja kad Baltijos Lyderiai dalyvautu gegužės 9 diena Sovietų Nacių nugalejimo 60 Jubiliejinei Šventeje Maskvoje. Kol kas, Lietuvos ir Estijos Prezidentai dar svarsto ar dalyvauti ar ne, bet Latvijos Prezidente Vike Freiberge anksčiau atsakius kad dalyvaus, dabar pradeda abejoti ir keisti nuomone. Rusijos Duma stato salygas kad jei Pabaltijos kraštai nedalyvaus, sienų ir rubežių sutartys nebus ratifikuoti. Gandai kad Putinas gal pasmerks Molotovo-Ribbentropo Paktą bet nepasmerks istorijos fakta, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstojimas į Sovietų Sajunga buvo nelegalus, plėšrus Aktas. Šis žygis yra punktas i punkta propagandos kovų kartojimas priminant Hitlerį prieš Čekija, Lenkija, ir Prancuzija 1930tais metais, reikalaujant savivaldos teises Vokiečiams kurie gyveno tuose kraštuose po Pirmo Pasaulinio Karo. 

Svarbios tautinės kryzes iškilo pastaruose dviejuose metuose su Prezidento Rolando Pakso impičmentą ir parliamentarine kryze po paskutinių rinkimų del didelio balsavimo skaičiaus už Rusijoj-gimusio Viktoro Ušpaskikh‘o. Abi kryzes kylo iš rusiškų finansinių interesų intrygų Prezidentūros ir Seimo rinkimuose. Atskirai, kryze iškilo kai Užsienių Reikalų Ministeris Antanas Valionis ir Arvydas Pocius – Lietuvos Valstybes Saugumo vadas pripažino kad jie abu dirbo KGB tarnyboje ar KGB reserveje.

 Rusija kelia Damoklio karda virš Pabaltijos kraštus kuri yra didžiulė ekonomine energetikos jęga. Rusijos ekonomiškos ir politines manipuliacijos ir grasinimai yra standartiniai vidiniai ir išoriniai veikimo režymai: Gasprom monopolis, pasaulio didžiausias naftos dūjų šaltinis ir tiekimas, Transneft Valdžios kontroliuojamas prekyba, ir Lukoil, kuri  neitraukta į New Yorko Beržo – Stock Exchange, kadangi pripažinta kad jie veikia ne-etiškai ir nelegaliai ir nubausti, uždrausti formaliai.

Rusija labai greitai išaugo į planuota autoritetiška fašistiška valdžia kuri kolaburuoja ir kontroliuoja privačias industrijas ir energetikos kompanijas. Televizija ir masines informacijos priemones dabar beveik visiškai kontroliuotos Putino valdžios spastuose. Tie kurie prieštarauja būna areštuoti ir apkaltinti kriminaliniais nusikaltimais iskaitant valstybės išdavimo, pavyzdžiui „Yukos“.

Didžiausias stabilizacijos elementas Lietuvoje post-Pakso eros yra Prezidento rinkimai ir Valdo Adamkaus sugryžimas į Prezidentūrą ir jo vadovavimas. Jo nuoseklumas, pastovumas, kompetetingas ir profesionalus vadovavimas yra pripažintas ir garbinamas tarptautiniame echelone. Europos vadai, Prezidentas Bušas ir kiti rodo pagarbos ir demesy jam. Jisai su kitais Europos Lyderiais dirbo diplomatiškai išlyginti ivykius Ukrainoje rinkimų pasekmese. 

  Nors Vakarai labai patenkinti jo vaidmeniu, šiais metais sausio 13 diena uropos Unijos Prezidentas Josef Borrell, Ispanijos Social Demokratas viešai kritikavo Prezidentą Adamku ir Lenkijos Prezidentą Aleksandrą Kwasnievskį kad jie driso paremti ir  kištis į Ukrainos „Oranžine Revolucija“ numesdamas kritika kad jie priklauso JAV kontrolei.  Adamkus atsakė „Aš manau kad Lietuvos role buvo pripažinta ne dėl to kad Lietuva yra kažkur netoli Ukrainos, be kadangi Ukraina buvo svarbi Europos Sajungai ir kad Ukraina buvo pasiruošus dalyvauti vakarietiškoje demokratijoje...“   Be abejo Lietuvos yra svarbiausias lyderis ir gabus atstovas regionaliuose bei globaliuose reikaluose.

Adamkus sekmingai dirbo ir suorganizavo Lietuvos įvedima  į NATO,  JAV Prezidento priemima Vilniuje kai Lietuva buvo ikviesta dalyvauti NATO. Per neramius Seimo laikotarpius, Adamkus bande stabilizuoti silpna daugia-partiju valdžios reikalus ir dave  sekminga stipru  permatoma vadovavimą.

 Ivertinkime socialiniu klausymų efektų Lietuvos ateičiai. Demografiniai pakeitimai Europoje ir Lietuvoje pakeis tautų charakterį ir garbinguma, doruma per sekančias generacijas.

Pastovi įtampa nuo Rusijos bei Islamo gresinimo pavojus, Musilmonų gimimo skaičiaus didejimas tureti būti rimtai įvertintas. Chechnyjos suverinumo klausymas dabar pasidare gan migluotas kai muselmonai ir AlQuaida nariai isivėlė į anksciau nacionalinio suverinumo klausymo.

 Kas anksčiau buvo aiškus nepriklausomybės nuo Rusijos siekiai dabar pagrobtas ir sumaišytas su kitų Muselmonų klausymų ir siekių kurie yra kontroliuojami Vidur-Rytų fanatikų kuriems nesvarbu Čečnijos laisve, bet.proga pulti ne-muselmonų kraštus ir atsiekti Islamų tikslus. 

Lietuva, iš trijų pabaltijos kraštų, turi mažiausia nevietine gyventojų skaičiu, mažiausia Rusų gyventojų skaičiu Pabaltijoje. Pilietybe ir kalba nera klausymai čia, bet ilgalaikis sovietizmas, kuris skatino alkoholizma, cynicizma, sarcazma, nihilizma, narcizzizma ir ateizma dar vis paliko pedsakius kaimuose ir ivairiuose Lietuvos kampuose. Lietuva turi pasaulinio masto didžiausia savižudybes skaičiu, didelius skaičius alkoholikų, didelius skaičius jaunimo ir profesionalų išvykimą į kitus kraštus ir žemą gimimo skaičiu.Lietuvos šeimų ir vaikų skaičius neatsigavo ir gyventojų skaičių statistika Lietuvoje ir Europoje nyksta ir duoda proga Muzelmonams, kurie sukuria didelias šeimas ir jieško naujų gyvenviečių Europoje, galedami lengvai peržengti rubežius turedami Europos Unijos menkus suvaržymus.  

Didelis demografinis augimas ir radikalizacija Muzelmonų gales ateityje pakeisti politini ir kulturini vaizda ne vien tik Prancuzijoje, Vokietyjoje, Italijoje, Ispainijoje, Olandijoje, bet ir Pabaltijos kraštuose, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje su Muzelmonų gyventojų skaičių padidinimo. Europoje šiandien Muzelmonų skaičius virš 16 milionų, Rusija su virš 14 milionų. Iš viso 30 plus milionų.

Iženge į Europos Unija, imigrantai gali kraustytis kur tik nori be jokių vizų, be jokių pasų. Kai Lietuvos ekonomija pagerės ir pakils būti lygiom su Europos Unijos kraštų standartus, immigracija į Lietuva spaus Lietuvos gyventojus ir immigracija bus problema ateityje.

 Istorijoje, anksčiau per Antra Pasaulinį karą buvo sakoma apie priešus kad vienas velnias atvažiuoja o kitas velnias atjoja,  o dabar vienas velnias manipuliuoja o kitas bombarduoja. 

Tiems iš mūsų, kurie esame jausmais pririšti prie Lietuvos turime suprasti kad iš gilaus isitikinimo mūsų gentys kurie anksčiau gyveno Amerikoje,  padejo suformuoti Amerika nuo Amerikos Revoliucijos ir anksčiau. Pirmas mokytojas Amerikoje, lietuvis Karolis Curtius; Amerikos Revoliucijos karo Generolas, jaunas patriotas Tadas Kosčiuskas, Amerikos lietuviai kariai kurie dalyvavo karuose – Amerikos “Civil War”, Pirmam ir Antram Pasauliniam Kare, Korejoje, Vietname ir dabar petys į petį su kariais iš Lietuvos Afghanistane ir Irake.

Tiltas tarp Amerikos ir Lietuvos jau arti 230 metų. Nuo 1940 metų, Amerika nepripažino Sovietų neteiseta ir nelegalų Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorporavimą ir okupacija. Ilgalaikis nepripažinimas pagrindinai deka išeivyjos lietuvių organizacijų laisvinimo darbų ir politinio spaudimo Amerikoje. ALTAS, Lietuvos Vyčiai, Lietuvių Bendruomene, Baltų Laisves Lygos ir nuolatini politini spaudima Vašingtone davė dirvos kad laisvės sėkla turetu proga išdygti, o tas augalas kuris isdygo tai Sajudis, laisves sugrižimo pradžia. 

50 Metų Amerikos Lietuviai sekmingai spaudė ir rašė peticijas Amerikai Lietuvos laisvės labui. Svarbu suprasti kad Amerikos sistema unikali ir retai duplikuota demokratine respublika kuri remiasi asmenines laisves pricipais, privatiškumo, asmeniški nekilnojamų turto teisemis ir apribota valdžia. Konstitucija ir istatymų galia pripažysta kad valdžia turi teises tik kurias gyvenamo krašto piliečiai jai paskyria.

 Anaiptol, dauguma Europos demokratijos išaugo su teisemis kurios joms duotos iš Imperijų susinaikinimų, buvusiu galingų centrinių valdžių ir klasių. 

Kaip Amerikos piliečiai ar būsimieji piliečiai, mes turime unikalių salygų ir atsakomybių spausti mūsų isrinktus atstovus, iskaitant ir vietinių, ir valstijų, ir tautinių išrinktų atstovų ir senatorių, kongresmanų bei Amerikos Prezidentą reikalauti Lietuvos paremimo.Nors jau dalis NATO ir Europos Unijos, Lietuva dar vis susiduria su rimtais politiniais, socialiniais, užsienių reikalais ir suverinumo klausymais. Jei galia buna ikainuojama, tai Amerikos įtaka svarbi nes jinai vienintele galinga pasaulio masto šalis kuri isipareigoja pakviesti Lietuva dalyvauti NATO partnerysteje. Mes negalime apleisti Lietuvos ypatingai nes esame tie kurie čia vien delto kadangi sugražintos laisves, įskaitant teisė emigruoti, ar  jieškom ekonomines galimybes Amerikoje ir kituose kraštuose. Tvirtai tikiu, jei mes galų gale gerbiam JAV pilietybę, , mes privalome išsaugoti ne vien tik mūsų teises ir laisvę čia, bet sykiu padeti tėvynei išsaugoti Laisva Nepriklausoma Lietuvą.

 

 
     


Page:   1  2  3 
[ Prev ]      [ Next ]